Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την κατασκευή καταστήματος «drive through» της αλυσίδας εστιατορίων McDonald’s στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό της Premier Capital .