Τεχνική Εταιρία

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. είναι μία τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ιδρύθηκε το 1985 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και το Ηνωμένο Βασίλειο, στην κατασκευή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και στην ανάπτυξη ακινήτων. Επιπλέον, διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες για εμπορικές αλυσίδες

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται επίσης στη Σερβία μέσω της θυγατρικής εταιρίας DIASTASI CONSTRUCTION d.o.o., στο Μαυροβούνιο μέσω της DIASTASI TECHNICAL D.S.D. καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο με την εταιρία DIA.GRAM CONSTRUCTIONS Ltd.

Αξίες που κάνουν τη διαφορά

Δημιουργικότητα

Απασχολεί στελέχη με επαγγελματική κουλτούρα και γνώσεις αναλόγων αυτών που διαθέτουν τα στελέχη των πελατών της και πετυχαίνει έτσι άριστο επίπεδο συνεργασίας.

Αξιοπιστία

Λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας της με μεγάλες επιχειρήσεις με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων, έχει κατασκευάσει και κατασκευάζει έργα στους περισσότερους νομούς της Ελλάδος.

Πιστοποιημένοι

Προσπαθεί καθημερινά να βελτιώσει οργανωτικά τη λειτουργία της και να ενσωματώσει πλήρως τις διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται από την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000.

Συνεπείς

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών έργωνπου απαιτούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και ανταγωνιστικό κόστος.

Εμπειρία

Έχει μεγάλη εμπειρία και στη κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Είναι έτσι σε θέση να οργανώσει και να επιβλέψει την κατασκευή σε όλα της τα στάδια, ακόμη και τα πιο εξειδικευμένα.

Διεθνείς

Μέσω των θυγατρικών της εταιριών είναι σε θέση να υποστηρίξει τις επενδύσεις των πελατών της και στα Βαλκάνια.

Με την εμπιστοσύνη κορυφαίων εταιριών

Village Projects
Ster Century Projects
Sprider Projects png
Saturn Projects png
Microsoft Projects png
McDonalds Projects png
CostaNavarino
Lidl Projects png
ETE Projects png
Mediterranean Cosmos Projects
EKO Projects png
Cyta Projects
Athenian Brewery
Carrefour
Coca-Cola
Dia
GoodYear
Goodys
Makro
MediaMarkt
Mevgal
MparmpaStathis
Nestle
Pepsico

Σε συνεργασία με εταιρίες των ακολούθων κλάδων

Εμπόριο

Τράπεζες

Τουρισμό

Υπηρεσίες Εστίασης

Βιομηχανία

Πετρελαιοειδή

Δημόσιο

Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας

Σταθερή πολιτική της εταιρείας ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε είναι η εκτέλεση των αναλαμβανόμενων έργων να γίνεται με τρόπο πού να είναι απόλυτα σύμφωνος με τις συμβατικές της δεσμεύσεις, να καλύπτει απόλυτα τις ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί στα συμβόλαια και πάντα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Οδηγός δράσης της εταιρείας είναι να πραγματοποιεί αυτό για το οποίο έχει δεσμευτεί, στον χρόνο που έχει υποσχεθεί. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής η εταιρεία χρησιμοποιεί τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, μισθωμένο για τις απαιτήσεις του κάθε έργου και είναι αποφασισμένη να διαθέτει συνεχώς οικονομικούς πόρους για τον τομέα αυτό.

Για να γίνει δυνατή η έγκαιρη και ποιοτική εκτέλεση των έργων, η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερο βάρος στο μεθοδικό προγραμματισμό και στο σχεδιασμό των ενεργειών.

Η άμεση και συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη, η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του και η έγκαιρη και αποτελεσματική αντίδραση στα τυχόν παράπονα του είναι πάγια πολιτική για την εταιρεία.

ISO_9001_Gr

Πιστεύοντας ότι όλα τα παραπάνω βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην σωστή αξιολόγηση, συνεχή εκπαίδευση και ασφάλεια του προσωπικού διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους. Το προσωπικό της εταιρείας στελεχώνεται από επαγγελματίες και επιστήμονες με άρτια τεχνική και πανεπιστημιακή κατάρτιση και εμπειρία, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό συντελεστή για την πετυχημένη πορεία της.

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει και επιδιώκει την επίτευξη συγκεκριμένων βασικών στόχων Ποιότητας που αποβλέπουν στη:

  • Συνεχή  βελτίωση των προσφερόμενων προς τους πελάτες προϊόντων - υπηρεσιών της,
  • Μείωση των παραπόνων πελατών,
  • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.

Τα ποσοτικά μεγέθη των στόχων αυτών, η διάρκεια επίτευξής τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθορίζονται και εξετάζονται κατά τις ανασκοπήσεις του Συστήματος.

Δύσκολα μπορεί κανείς να ορίσει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και ακόμη πιο δύσκολα να την κάνει πράξη, με συνέπεια και φερεγγυότητα. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινωνικά υπεύθυνη είναι η εταιρεία που ενσωματώνει σε εθελοντική βάση κοινωνικές και οικολογικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, καθώς και στις επαφές της με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κοινωνικά υπεύθυνη είναι η εταιρεία που θέτει σε προτεραιότητα αρχές επιχειρηματικής ηθικής. Η μονάδα εκείνη που βλέπει τον εαυτό της μόνον ως ψηφίδα του «μωσαϊκού» που λέγεται επιχειρηματικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως εκ τούτου την ποιότητα της καθημερινότητας του απλού εργαζομένου, τη διαφάνεια και την ασφάλεια ως βασικές πρακτικές της.

Η είσοδος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη διεθνή επιχειρηματική ορολογία των τελευταίων ετών, δεν είναι τυχαία. Η εξέλιξή της σε έναν από τους πλέον απαιτητικούς τομείς δραστηριότητας της σύγχρονης επιχείρησης υποδηλώνει το ειδικό της βάρος.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι παρά ο καθρέφτης της δραστηριότητας μίας επιχείρησης, η συνειδητοποίηση της επιρροής της στην ευρύτερη κοινότητα.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναλαμβάνει, επιχειρεί να ανταποκριθεί στο σύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον του 21ου αιώνα, να καθιερώσει νέους τρόπους επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, και εν τέλει να συμβάλει στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Το αρχείο δημοσιεύσεων της Διάστασης Α.Ε. περιλαμβάνει άρθρα και αφιερώματα από περιοδικά, εφημερίδες και άλλα Μ.Μ.Ε., καθώς και τους ισολογισμούς της εταιρίας.

Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις