Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την ανακαίνιση/ανακατασκευή 20+ πρατηριών στο Μαυροβούνιο