Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε εργασίες σε πρατήρια ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΒΕΕ στη Βόρεια Ελλάδα.