Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε την κατασκευή του ΣΕΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ στην Πάτρα.