Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης της Λεκάνης Ασφαλείας ΤΚ-805 της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια.

elpe_photo