Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή νέου κτιρίου σιλό στο εργοστάσιο καφέ της Nestle Ελλάς, στα Οινόφυτα Βοιωτίας