Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τις εργασίες συντήρησης συστήματος κλιματισμού – εξαερισμού   στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Καρδίτσας- Λαμίας.