Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε  τις εργασίες ασφαλτόστρωσης και λοιπά έργα πολιτικού μηχανικού   στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Καρδίτσας.