Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την ανακαίνιση του εμβληματικού καταστήματος «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ» στη Θεσσαλονίκη.