Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την ανακαίνιση του εμβληματικού καταστήματος “ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ” στη Θεσσαλονίκη.