Ο όμιλος εταιρειών ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ανέλαβε την ανακαίνιση συγκροτήματος 21 διαμερισμάτων στο Βερολίνο.