Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε την κατασκευή των PILOT STORES του ΟΠΑΠ.