Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την ανακαίνιση – remodeling των υπεραγορών του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ στη βόρεια Ελλάδα.