Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τις εργασίες μερικής ανακαίνισης του καταστήματος Νικήτης της Τράπεζας Πειραιώς.

Piraeus-Bank-01