Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την ανακατασκευή βιομηχανικού κτιρίου για λογαριασμό του ομίλου ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΕ , στο Τριάδι Θεσσάλονικης.