Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανακαίνιση 2 πρατηρίων σε Μελλίσια (Αττικής) και οδό Γιαννιτσών (Θεσσαλονίκης).