Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε στο λόφο Voluica του Μαυροβουνίου τις εργασίες Εγκατάστασης Πυροσβεστικού Σταθμού.

EKO