Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε την ανακαίνιση στο κατάστημα INTERSPORT στη Λάρισα.