Η θυγατρική της ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ στη Σερβία, ανέλαβε τη συνολικη κατασκευή καταστήματος “new concept” στο Sabac, για λογαρισμό της LIDL SERBIA.