Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την κατασκευή καταστήματος “drive through” της αλυσίδας εστιατορίων McDonald’s στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό της Premier Capital .