Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την κατασκευή καταστήματος McDonald’s και concept drive though, στη Λάρισα.