Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την ανακατασκευή καταστήματος της MEDIA MARKT στη Λάρισα.

meida-markt-logo