Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε την ανακαίνιση και τις εργασίες ανακατασκευής στο εμπορικό κέντρο “ONE SALONICA” (πρώην CITY GATE), επίπεδα  2, -1, -3 και -4

onesalonica