Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΕ την κατασκευή του καταστήματος ρούχων MANGO στο εμπορικό κέντρο ATHENS RIVER WEST SC στην Αθήνα