Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του foyer στα Village Cinemas, στο Ρέντη Αττικής.