Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την κατασκευή κυλικείου foyer της VILLAGE στο Mediterranean Cosmos .