Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την ανακαίνιση των Village Cinemas στο mall «Pantheon Plaza» στη Λάρισα.