Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την ανακαίνιση των Village Cinemas στο mall “Pantheon Plaza” στη Λάρισα.