Τεχνική Εταιρία

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. είναι μία τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ιδρύθηκε το 1985 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και το Ηνωμένο Βασίλειο, στην κατασκευή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και στην ανάπτυξη ακινήτων. Επιπλέον, διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες για εμπορικές αλυσίδες

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται επίσης στη Σερβία μέσω της θυγατρικής εταιρίας DIASTASI CONSTRUCTION d.o.o., στο Μαυροβούνιο μέσω της DIASTASI TECHNICAL D.S.D. καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο με την εταιρία DIA.GRAM CONSTRUCTIONS Ltd.

Αξίες που κάνουν τη διαφορά

Δημιουργικότητα

Απασχολεί στελέχη με επαγγελματική κουλτούρα και γνώσεις αναλόγων αυτών που διαθέτουν τα στελέχη των πελατών της και πετυχαίνει έτσι άριστο επίπεδο συνεργασίας.

Αξιοπιστία

Λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας της με μεγάλες επιχειρήσεις με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων, έχει κατασκευάσει και κατασκευάζει έργα στους περισσότερους νομούς της Ελλάδος.

Πιστοποιημένοι

Προσπαθεί καθημερινά να βελτιώσει οργανωτικά τη λειτουργία της και να ενσωματώσει πλήρως τις διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται από την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000.

Συνεπείς

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών έργωνπου απαιτούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και ανταγωνιστικό κόστος.

Εμπειρία

Έχει μεγάλη εμπειρία και στη κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Είναι έτσι σε θέση να οργανώσει και να επιβλέψει την κατασκευή σε όλα της τα στάδια, ακόμη και τα πιο εξειδικευμένα.

Διεθνείς

Μέσω των θυγατρικών της εταιριών είναι σε θέση να υποστηρίξει τις επενδύσεις των πελατών της και στα Βαλκάνια.

Με την εμπιστοσύνη κορυφαίων εταιριών

Village Projects
Ster Century Projects
Sprider Projects png
Saturn Projects png
Microsoft Projects png
McDonalds Projects png
Lidl Projects png
ETE Projects png
Mediterranean Cosmos Projects
EKO Projects png
Cyta Projects
Athenian Brewery
Carrefour
Coca-Cola
Dia
GoodYear
Goodys
Makro
MediaMarkt
Mevgal
MparmpaStathis
Nestle
Pepsico

Σε συνεργασία με εταιρίες των ακολούθων κλάδων

Εμπόριο

Τράπεζες

Τουρισμό

Υπηρεσίες Εστίασης

Βιομηχανία

Πετρελαιοειδή

Δημόσιο

Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε», δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην στην κατασκευή κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, με έδρα τις εγκαταστάσεις μας στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Λαγκαδά 353.

Με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη και θεμέλιο λίθο την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών μας τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων, η εταιρία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες του χώρου. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης η ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων.

Τον βασικό μας αυτό στόχο θα τον επιτύχουμε  μέσω:

 • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων και της παρακολούθησης τους από την Διοίκηση στις ανασκοπήσεις του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης
 • Της τακτικής και αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών μας
 • Της απόλυτης τήρησης των Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων στα θέματα ποιότητας – περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Της πρόληψης και αποφυγής ατυχημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα
 • Της πρόληψης κάθε είδους ρύπανσης από της δραστηριότητες της
 • Της πρόληψης και αποφυγής επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων
 • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας
 • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας
 • Του αδιάλειπτου ελέγχου των υπεργολάβων της εταιρείας μας, για την τήρηση των κανόνων και των υποδείξεων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών μας, αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού μας
 • Της εφαρμογής Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης του

H διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για τη διαρκεί ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει, στοχεύοντας πάντα στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση μας αποτελεί κύριο μέλημα της «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε»  και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

Δύσκολα μπορεί κανείς να ορίσει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και ακόμη πιο δύσκολα να την κάνει πράξη, με συνέπεια και φερεγγυότητα. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινωνικά υπεύθυνη είναι η εταιρεία που ενσωματώνει σε εθελοντική βάση κοινωνικές και οικολογικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, καθώς και στις επαφές της με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κοινωνικά υπεύθυνη είναι η εταιρεία που θέτει σε προτεραιότητα αρχές επιχειρηματικής ηθικής. Η μονάδα εκείνη που βλέπει τον εαυτό της μόνον ως ψηφίδα του «μωσαϊκού» που λέγεται επιχειρηματικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως εκ τούτου την ποιότητα της καθημερινότητας του απλού εργαζομένου, τη διαφάνεια και την ασφάλεια ως βασικές πρακτικές της.

Η είσοδος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη διεθνή επιχειρηματική ορολογία των τελευταίων ετών, δεν είναι τυχαία. Η εξέλιξή της σε έναν από τους πλέον απαιτητικούς τομείς δραστηριότητας της σύγχρονης επιχείρησης υποδηλώνει το ειδικό της βάρος.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι παρά ο καθρέφτης της δραστηριότητας μίας επιχείρησης, η συνειδητοποίηση της επιρροής της στην ευρύτερη κοινότητα.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναλαμβάνει, επιχειρεί να ανταποκριθεί στο σύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον του 21ου αιώνα, να καθιερώσει νέους τρόπους επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, και εν τέλει να συμβάλει στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Το αρχείο δημοσιεύσεων της Διάστασης Α.Ε. περιλαμβάνει άρθρα και αφιερώματα από περιοδικά, εφημερίδες και άλλα Μ.Μ.Ε., καθώς και τους ισολογισμούς της εταιρίας.

Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις