ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 – Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τις εργασίες διαμόρφωσης κτιριακών χώρων της CYTA (HELLS) AE στο κατάστημα επί της οδού Εδμόνδου Ροστάν στη Θεσσαλονίκη, αποτελούμενο από ισόγειο και πατάρι.