Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του υποκαταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη στην Ί. Δραγούμη