Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος ( i BANK) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη