Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες επισκευής της οροφής της αποθήκης του εργοστασίου της COCA – COLA – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη