Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες ανακατασκευής του στεγάστρου του πρατηρίου υγρών καυσίμων της JUGOPETROL AD KOTOR στο Ocinici του Μαυροβουνίου