Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες εκσυγχρονισμού του καταστήματος της LIDL στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας