Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε την προσθήκη κατ’ επέκταση του καταστήματος της LIDL στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.