Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του κτιρίου της MICROSOFT HELLAS στο Μαρούσι. Το έργο περιλάμβανε τη συνολική αναδιαμόρφωση γραφειακών χώρων έτσι ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή του προτύπου Workplace Advantage (WPA)