Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε το έργο «Ανακαίνιση των Διοικητικών κτιρίων των Επιθεωρητών Αλιείας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυροβούνιο