Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος ( i BANK) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη