Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε την κατασκευή του έργου “Μετασκευή / Κατασκευή μεικτού καταστήματος τροφίμων” στην περιοχή Νίκαιας Αττικής, σε κτίριο 1.506 τ.μ.