Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε το έργο: «Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων» στο Μαυροβούνιο της εταιρίας JUGOPETROL AD KOTOR