ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 – Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ παρέδωσε το έργο: «Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων» στηBudva, Μαυροβούνιο, της εταιρίαςJUGOPETROL AD KOTOR

EKO_BUDVA_01