ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 – Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ παρέδωσε το έργο “Ανέγερση πρατηρίου υγρών καυσίμων, με πλυντήριο, λιπαντήριο και εγκατάσταση υγραερίου, στην ΕΟΚαστοριάς-Εγνατίας Οδού” της ΕΚΟ ΑΒΕΕ στους Αμπελοκήπους Καστοριάς.