Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο «Κατασκευή πυράντοχης βαφής για τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Κέρκυρας, Καρδίτσας και Καλαμάτας»