Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε τη διαμόρφωση του καταστήματος της CYTA στη Λάρισα