Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ παρέδωσε το έργο “Μετασκευή / Κατασκευή μεικτού καταστήματος τροφίμων” στην περιοχή Νίκαιας Αττικής, συνολικού εμβαδού 1.506 τ.μ. της Lidl Hellas

Lidl_01_Nea Lidl_02_Nea