Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες διαμόρφωσης του νέου καταστήματος της Sprider Stores AE στην Κατερίνη, συνολικού εμβαδού 1.550 τ.μ., αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και όροφο.