Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ παρέδωσε για πλήρη λειτουργία το έργο “Κατασκευή νέου καταστήματος” της SPRIDERSTORES AE στην οδό Σ. Νιάρχου 8 στα Ιωάννινα, επιφανείας 1.500 τ.μ.