Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ παρέδωσε το έργο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΤΩ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ” της εταιρίας βρεφικών πολυκαταστημάτων ΛΗΤΩ ΑΕ. Το νέο κατάστημα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσοπάτωμα και όροφο, συνολικής επιφανείας 2.450 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου 510 τ.μ.