Η DIASTASI CONSTRUCTION doo PODGORICA, θυγατρική της ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ στο Μαυροβούνιο, απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο για οικοδομικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά έργα ανεξαρτήτου προϋπολογισμού.