Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ κατέχει από τον Ιούλιο 2009 εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης στις κατηγορίες:

ΟΔΟΠΟΙΙΑ (1η τάξη), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (3η τάξη), ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (2η τάξη), ΛΙΜΕΝΙΚΑ (1η τάξη), ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (3η τάξη) και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (3η τάξη).